För oss är det viktigt att du känner dig nöjd med oss och vi arbetar hela tiden för att erbjuda så bra tjänst som möjligt. Om eller när vi gör fel, vill vi gärna få reda på det, så att vi kan bli bättre till nästa gång!

För att snabbt och lätt få reda på om vi kan bli bättre, använder oss av en utvärderingsenkät som finns  tillgänglig i våra olika väntrum. I hallen på plan 1 finns en separat brevlåda där du kan lämna den ifyllda blanketten. Du fyller i enkäten helt anonymt och är självklart varmt välkommen att lämna egna förslag på förbättringsåtgärder, helt enkelt för att vi ska kunna bli ännu bättre i mötet med andra människor.

Tanken med enkäten är att hela tiden arbeta för att vi ska bli ännu bättre. Enkäten är utformad för att upptäcka och förhindra fel eller brister och att du som kund hos oss ges möjlighet att uttrycka dina synpunkter och/eller klagomål. Resultatet av enkäten sammanställs och redovisas för personalen. Vid eventuella avvikelser så som direkta klagomål eller eventuell felbehandling, försöker i bästa mån analysera och utreda vad som har hänt och därefter arbeta fram en åtgärdsplan så att det inte ska hända igen och om möjligt även arbeta fram en lösning som känns godtagbar för inblandade parter. Vi strävar alltid efter att bli bättre och behöver din hjälp för att lyckas!

Utvärdering & klagomål