Spela videoklipp
Vår reception
Vårt väntrum
Vårt grupprum
Mötesrum kajutan
Mötesrum Biblioteket
Vårt väntrum plan 2
mötesrum gobelängen
mötesrum
röda rummet
mötesrum gläntan
Föregående bild
Nästa bild

om better help

Better Help startades 2009 under namnet Rent A Therapist och har sedan dess erbjudit tjänster baserat på psykosocial kompetens (Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut samt Socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning) till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms län.

Vi har med tiden utvecklat vår verksamhet till att även omfatta en privat mottagningsverksamhet, familjerådgivning, coaching, hälsokontroller, olika digitala tjänster samt arbetsplatsinriktad rehabilitering. Idag arbetar ett tjugotal psykologer, psykoterapeuter, rehabkoordinatorer, coacher, sjuksköterskor och administrativ personal i vårt vackra hus i Gamla Stan.

För många patienter med psykisk ohälsa kan en traditionell vårdmiljö uppfattas som obehaglig och dessutom försvåra möjligheten att komma ned i varv och därmed inverka negativt på behandlingens effektivitet. Vi har av denna anledning skapat en harmonisk och avkopplande miljö som ger en ombonad och hemtrevlig känsla. På vår mottagning i fyra plan på Prästgatan i Gamla Stan finns reception, två olika väntrum samt 6 samtalsrum i olika inredningsstilar. Vi har döpt dem till Gläntan, Kajutan, Gobelängen, Biblioteket. Röda rummet och Valvet, namn som skvallrar lite om den känsla vi vill att rummet ska förmedla. I våra lokaler finns även ett konferensrum inrymt i en f.d. vinkällare som även fungerar som kurslokal.

Vi är stolta över att vara en psykologmottagning utöver det vanliga.

Vi som arbetar här

Företagsledning

Kajsa Lönn

VD/Verksamhetschef & delägare

Kajsa har ansvarat för verksamheten sedan starten 2009, och strävar efter att skapa förutsättningar för så bra möten som möjligt, människor emellan! Hör gärna av dig till Kajsa om du har frågor om Better Help, om du arbetar på ett företag eller en vårdcentral och har behov av kompetent och serviceinriktad psykosociala personal eller om du är en terapeut som söker nya utmaningar. Kajsa nås via mail: kajsa.lonn@betterhelp.se eller mobil: 070-544 24 24.

Tomas Lönn

affärsområdeschef hälsokontroller & coaching, delägare

  • EMCC Coach – Senior Practioner
  • MS Applied Positive Psychology & Coaching Psycholog (MAPPCA)
  • MHFA Instruktör via KI

´Tomas främsta intresseområde är coaching och mental friskvård och hur detta kan öka individens skyddande faktorer med målet att minska risken för psykisk ohälsa. Tomas nås via mail: tomas@resistantminds.se eller mobil: 070-533 31 19.

birgitta houmann

Rehabkoordinator & leg.sjuksköterska

Birgitta har arbetat de senaste 15 åren med rehabilitering, arbetsmiljö, ledar- och HR stöd kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Hon är van att jobba både bredvid ledningen, HR-avdelningen och cheferna och möta medarbetare som är i svåra situationer – både fysiska och psykiska.  Birgitta nås enklast via mail: birgitta@betterhelp.se eller mobil: 070-494 71 42.15

våra legitimerade psykoterapeuter

aliki anderberg

LEG.Psykoterapeut kbt

Aliki är certifierad Schematerapeut vilket är en metod som är en blandning av KBT, psykodynamisk, gestalt och anknytningsteori. Hon har även en fil. kand i personal och arbetslivsfrågor och har många års erfarenhet inom rekrytering av chefer och specialister samt av HR-arbete. Med erfarenhet från många branscher arbetar Aliki både med individ och organisation och erbjuder terapi för olika former av psykisk ohälsa. 

Språk: svenska, engelska & grekiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

trude andersen

leg.psykoterapeut pdt

Terapeutiskt utgår Trude från PDT med inslag av KBT och IPT. Samtalen syftar till att öka medvetenheten om de känslor, tankar och beteenden som hämmar och begränsar vardagen. Hon tillhandahåller nya verktyg för att ge förståelse och större handlingsfrihet i livet. Trude kan hjälpa till vid depressioner, nedstämdhet, olika typer av ångest, livskriser och relationsproblem. Hon  arbetar även med stressrelaterade problem både enskilt och i grupp. 

Språk: svenska, engelska & norska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

håkan andersson

leg.psykoterapeut pdt
socionom

Håkan har mer än 30 års erfarenhet av enskilda terapier, syskonterapier, parterapier, familjeterapier, familjesamtal, nätverksarbete och  anhörigsamtal. Han har stor terapeutisk vana av att behandla depressioner, ångest, kriser, trauma och svårare problem med känslor, identitet och han har också möjlighet att anpassa arbetssättet till dina behov. Håkan har arbetat både inom primärvården och psykiatrin, med barn, ungdomar och vuxna individer, både enskilt och i grupp.

Språk: svenska
Samtalsform: fysiskt

Bild

daniel attarleg.psykoterapeut kbt/pdt socionom

Daniel har även master i klinisk psykologi och neuropsykologi samt examen i ledarskap och organisations-utveckling. Han har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika former av psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, personlighetssyndrom och familjebehandling både inom specialistpsykiatrin och primärvården. Daniel arbetar främst med psykologisk behandling, klinisk utredning, handledning/utbildning, familjebehandling och företags-hälsovård. Daniels klienter upplever honom som en varm, lyhörd och engagerad kliniker som har stort fokus på kvalitet, uppdrag och resultat.
 
Språk: svenska  & arabiska

Samtalsform: fysiskt & digitalt

ann-sofi b. olofsson

leg.psykoterapeut kbt/pdt, socionom

Ann-Sofi har mångårig erfarenhet av individuell- och familjeterapeutisk behandling med vuxna, unga vuxna och tonåringar i öppenpsykiatrin, på vårdcentral och i privat verksamhet. Hon har även flera års erfarenhet från arbete inom BUP.  Ann-Sofi har stor vana att arbeta med ångest, depressiva tillstånd, kriser, stress och relationsproblem. I sitt arbete som terapeut anpassar Ann-Sofi metod och fokus för behandlingen beroende på problem och person. 

Språk: svenska
Samtalsform: digitalt

lotta brännström

LEG.PSYKOTERAPEUT PDT

Lotta arbetar med integrativ psykoterapi där både känslor och beteenden kan vara startpunkten för en önskad förändring. Mycket av psykoterapi handlar om att sortera i känslor och tankar. Gemensamt för tankar och kanske främst känslor är att de försöker hantera behov vi har. Det är inte alltid så lätt att känna efter vad känslan vill uttrycka, snarare kan det vara riktigt svårt beroende på vad som har hänt eller pågår i livet just nu. Terapi med Lotta handlar om att ni tillsammans sätter fokus på de kroppsupplevda känslorna, vad de uttrycker för behov samt även försöker förstå vad som stoppar upp och stänger av känslor eftersom detta kan aktivera ältande tankar och ångest.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

NILLE CHRISTE

LEG.PSYKOTERAPEUT kbt socionom

Nilles mål är att erbjuda professionellt stöd och samtalsterapi oavsett var du som individ, eller ni som par, befinner er i förändringsprocessen. Hon har 20-års erfarenhet av människovårdande arbete och samtalsbehandling, både inom privat och kommunal verksamhet samt specialistpsykiatrin riktad till barn, ungdomar, familjer, par och enskilda vuxna. Nille  har även erfarenhet av att arbeta med trauman, ätstörningar och parterapi. Hennes sätt att arbeta baseras alltid på klientens individuella behov. Behandlingen skräddarsys och anpassas efter problematiken och önskade förändringsmål.  

Språk: svenska & engelska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

kerstin e. von sydow

leg.psykoterapeut kbt/pdt leg.sjuksköterska

Kerstins grundutbildning är barnmorska och hon har närmare 30 års erfarenhet av samtalsterapeutiskt arbete. Hon arbetar med såväl par som enskilda individer, och då med både KBT och PDT interventioner utifrån klienternas behov/önskemål. Kerstin har tidigare arbetat på RFSU samt på flera behandlingshem för ungdomar med missbruksproblematik, samt på Noaks ark för HIV-positiva och deras anhöriga.

Språk: svenska
Samtalsform: fysiskt

Matilda Ekström Sundberg

leg.psykoterapeut kbt socionom

susanne hanshoff

leg.psykoterapeut kbt socionom

Susanne har lång erfarenhet av psykoterapeutisk arbete med par, individer och familjer. Hon är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.  Hon har även arbetat på BUP, på behandlingshem med ungdomar med självskada eller missbrukproblematik och på vårdcentral med behandling av depression, ångest, utmattning och livskriser. Hon har även erfarenhet av att möta familjer från olika kulturer samt att träffa par och familjer som lever i moderna familjekonstel-lationer. 

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

erika henriksson

LEG.PSYKOTERAPEUT KBT/pdt socionom

Erika har stor erfarenhet av att möta människor i alla åldrar i utredande, stödjande, lösningsfokuserade och terapeutiska samtal, vilket också är hennes främsta styrkor som psykoterapeut. Hon är duktig på att snabbt skapa kontakt och en samarbetande relation och få ett grepp om vad personen behöver hjälp med. Erika är trygg i sin roll som psykoterapeut, leds av medkänsla och äkta intresse, vilket klienterna alltid märker. Erika arbetar utifrån evidensbaserad behandling och bra tekniker från KBT, ACT och CFT. Tack vare hennes dubbla kompetens kan hon också integrera teori och metod från PDT, vilket är precis det som behövs för vissa patienter.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt

I.h.

leg.psykoterapeut pdt

marie julin


leg.psykoterapeut pdt leg.lärare

Marie arbetar som familjeterapeut och utgår från sin mottagning i Älvsjö. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med individer och familjer där en eller flera har neuropsykiatriska funktions-nedsättningar. När dessa svårigheter förekommer kan behovet av stöd och hjälp variera, ibland är det en partner som behöver hjälp och ibland är det föräldrar och/eller syskon. Hennes grundsyn är att vi alla ingår i ett sammanhang som påverkar oss men som också påverkas av oss. Alla människor utvecklas utifrån sina förutsättningar och att vi lär oss och utvecklas genom hela livet.

Språk: svenska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

pia-marie keanius

leg.psykoterapeut pdt socionom

Pia är utbildad familjeterapeut och arbetar fokuserat, aktivt och interaktivt. Huvudinriktning är psykodynamisk men hon arbetar även med IPT och KBT som metod. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat och utbildat samt handlett i beroende/ medberoende samt stress och trauma behandling. Tillsammans möter hon klienterna och skapar ett kreativt rum för reflektion, sammanhang, mening och existens!

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt (lördagar) & digitalt 

susanne udénius

leg.psykoterapeut kbt socionom

Susanne som även har en magister i psykoterapi, är en engagerad terapeut med stor fysisk närvaro. Hon har gedigen erfarenhet av par- och familjeterapi. I den dagliga verksamheten arbetar hon med stressrelaterade tillstånd, depression, nedstämdhet, ångest och framför allt beroendeproblematik. Hon har lång behandlingserfarenhet av såväl alkohol- som narkotikaberoende samt spelmissbruk och hur detta kan påverka livet och familjens olika relationer.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: digitalt

våra legitimerade psykologer

urban fagerholm

leg.psykolog kbt

Urban har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med psykisk ohälsa hos både vuxna, ungdomar och barn. Han har gedigen erfarenhet av att behandla ångest, depression, stress, utmattningssyndrom, kriser, låg självkänsla, existentiell problematik, parterapi och relationsproblem.
Urban har även skrivit boken “Förhållandevis” som är en bok om kärlek och relationer m. vetenskaplig förankring, modernt psykologiskt perspektiv och nya insikter och synsätt. Som terapeut anpassar Urban metod och fokus för behandlingen beroende på problem och önskat resultat. 

Språk: svenska & engelska 
Samtalsform: fysiskt

orang modahed

leg.psykolog pdt

Orang har 25 års erfarenhet som psykolog i så väl kliniska som konsultativa verksamhetsområden. Han har stor vana av att möta människor från olika samhällsklasser, yrken och nationaliteter. Han har arbetat med allt från utvecklings-arbete med linjechefer på en kommunal förvaltning till situationer och möten med barn i skolan, svårt sjuka psykiatriska patienter och interner på Norrtälje och Kumla anstalt. Orang är en kreativ, social person med hög mental närvaro som lätt tycker om andra människor och blir omtyckt tillbaka. 

Språk: svenska, engelska & persiska
Samtalsform: digitalt

anna örmäleg.psykolog kbt

Anna är specialinriktad mot trauma, stress & utmattning, och har lång erfarenhet av behandling mot långvarig smärta och utmattnings-problematik, både från primärvården och psykiatrin. När hon möter människor i olika svåra livssituationer har hon ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt. Det som är viktigast för henne som psykolog är alltid att möta människor där de är och tillsammans hitta det som kan hjälpa personen vidare, i förståelse för sig själv och andra.

Språk: svenska, engelska & polska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

våra kuratorer/steg-1 (under utbildning, läser steg-2)

philip almén papastavrou

samtalsterapeutpt kbt

Som terapeut pratar Philip om livets föränderligheter och understryker vikten av att tillgodose grundläggande behov som mat, kost, sömn och motion i en tid av prestationssamhälle som föder psykisk ohälsa. Är det psykisk ohälsa eller livet? Hur vet man vad som är vad? Genom att tackla frågeställningar som VARFÖR mår vi dåligt, dra paralleller till tredje vågens KBT med influenser från buddism och mindfulness, utmanar Philip sina klienter i att tänka hur mående samspelar med identitet och stigma/självstigma.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

åsa löfgren

samtalsterapeut kbt leg.arbetsterapeut

Åsa är en varm och empatisk samtalsterapeut som främst arbetar med KBT & ACT. Hon är även utbildad arbetsteraeput och rehabliliterings-koordinator. I behandlingen arbetar hon mycket med att hitta en balans mellan arbetslivet och andra viktiga livsområden, vilket är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ibland behöver man göra en förändring för att hitta denna balans och Åsa har stor vana att  identifiera och genomföra dessa förändringar.

Språk: svenska 
Samtalsform: digitalt

Alexandra MannheimER

SAMTALSTERAPEUT KBT LEG.SJUKSKÖTERSKA

mino mehvar

samtalsterapeut kbt socionom

Mino är såväl driven som engagerad KBT/ACT terapeut och har mer än tio års erfarenhet inom människo-vårdande yrken med såväl barn, ungdomar som vuxna. Mino besitter spetskompetens inom våld i nära relationer samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Hon kan hjälpa till med att öka din livskvalitet och få ett bättre mående. Du lär dig öva på nya beteenden som kan hjälpa dig i alla dina livsområden, allt ifrån relationer till jobb. Mino stöttar och tillhandahåller nya verktyg och strategier som du kan använda dig av, för att kunna leva ett mer meningsfullt liv utifrån dina värderingar! 

Språk: sve, eng, spanska & persiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

reception/administration

Camilla Johansson

RECEPTIONIST/telefonist

Camilla ansvarar för receptionen,  inkommande/utgående samtal och att matchningen mellan klient och terapeut blir så bra som möjligt. Camilla möter dig alltid med ett glatt leende samtidigt som hon är såväl serviceinriktad som ansvarstagande. Hon kommer garanterat se till att du blir riktigt väl omhändertagen på Better Help!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.