Spela videoklipp
Vår reception
Vårt väntrum
Vårt grupprum
Mötesrum kajutan
Mötesrum Biblioteket
Vårt väntrum plan 2
mötesrum gobelängen
mötesrum
röda rummet
mötesrum gläntan
Föregående bild
Nästa bild

om better help

Better Help startades 2009 under namnet Rent A Therapist och har sedan dess erbjudit tjänster baserat på psykosocial kompetens (Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut samt Socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning) till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms län.

Vi har med tiden utvecklat vår verksamhet till att även omfatta en privat mottagningsverksamhet, familjerådgivning, coaching, hälsokontroller, olika digitala tjänster samt arbetsplatsinriktad rehabilitering. Idag arbetar ett tjugotal psykologer, psykoterapeuter, rehabkoordinatorer, coacher, sjuksköterskor och administrativ personal i vårt vackra hus i Gamla Stan.

För många patienter med psykisk ohälsa kan en traditionell vårdmiljö uppfattas som obehaglig och dessutom försvåra möjligheten att komma ned i varv och därmed inverka negativt på behandlingens effektivitet. Vi har av denna anledning skapat en harmonisk och avkopplande miljö som ger en ombonad och hemtrevlig känsla. På vår mottagning i fyra plan på Prästgatan i Gamla Stan finns reception, två olika väntrum samt 6 samtalsrum i olika inredningsstilar. Vi har döpt dem till Gläntan, Kajutan, Gobelängen, Biblioteket. Röda rummet och Valvet, namn som skvallrar lite om den känsla vi vill att rummet ska förmedla. I våra lokaler finns även ett konferensrum inrymt i en f.d. vinkällare som även fungerar som kurslokal.

Vi är stolta över att vara en psykologmottagning utöver det vanliga.

Vi som arbetar här

Företagsledning

Kajsa Lönn

VD/Verksamhetschef & delägare

Kajsa har ansvarat för verksamheten sedan starten 2009, och strävar efter att skapa förutsättningar för så bra möten som möjligt, människor emellan! Hör gärna av dig till Kajsa om du har frågor om Better Help, om du arbetar på ett företag eller en vårdcentral och har behov av kompetent och serviceinriktad psykosociala personal eller om du är en terapeut som söker nya utmaningar. Kajsa nås via mail: kajsa.lonn@betterhelp.se eller mobil: 070-544 24 24.

Tomas Lönn

affärsområdeschef hälsokontroller & coaching, delägare

  • EMCC Coach – Senior Practioner
  • MS Applied Positive Psychology & Coaching Psycholog (MAPPCA)
  • MHFA Instruktör via KI

´Tomas främsta intresseområde är coaching och mental friskvård och hur detta kan öka individens skyddande faktorer med målet att minska risken för psykisk ohälsa. Tomas nås via mail: tomas@resistantminds.se eller mobil: 070-533 31 19.

birgitta houmann

Rehabkoordinator & leg.sjuksköterska

Birgitta har arbetat de senaste 15 åren med rehabilitering, arbetsmiljö, ledar- och HR stöd kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar. Hon är van att jobba både bredvid ledningen, HR-avdelningen och cheferna och möta medarbetare som är i svåra situationer – både fysiska och psykiska.  Birgitta nås enklast via mail: birgitta@betterhelp.se eller mobil: 070-494 71 42.15

våra legitimerade psykoterapeuter

aliki anderberg

LEG.Psykoterapeut kbt

Aliki är certifierad Schematerapeut vilket är en metod som är en blandning av KBT, psykodynamisk, gestalt och anknytningsteori. Hon har även en fil. kand i personal och arbetslivsfrågor och har många års erfarenhet inom rekrytering av chefer och specialister samt av HR-arbete. Med erfarenhet från många branscher arbetar Aliki både med individ och organisation och erbjuder terapi för olika former av psykisk ohälsa. 

Språk: svenska, engelska & grekiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

trude andersen

leg.psykoterapeut pdt

Terapeutiskt utgår Trude från PDT med inslag av KBT och IPT. Samtalen syftar till att öka medvetenheten om de känslor, tankar och beteenden som hämmar och begränsar vardagen. Hon tillhandahåller nya verktyg för att ge förståelse och större handlingsfrihet i livet. Trude kan hjälpa till vid depressioner, nedstämdhet, olika typer av ångest, livskriser och relationsproblem. Hon  arbetar även med stressrelaterade problem både enskilt och i grupp. 

Språk: svenska, engelska & norska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

håkan andersson

leg.psykoterapeut pdt
socionom

Håkan har mer än 30 års erfarenhet av enskilda terapier, syskonterapier, parterapier, familjeterapier, familjesamtal, nätverksarbete och  anhörigsamtal. Han har stor terapeutisk vana av att behandla depressioner, ångest, kriser, trauma och svårare problem med känslor, identitet och han har också möjlighet att anpassa arbetssättet till dina behov. Håkan har arbetat både inom primärvården och psykiatrin, med barn, ungdomar och vuxna individer, både enskilt och i grupp.

Språk: svenska
Samtalsform: fysiskt

Bild

daniel attarleg.psykoterapeut kbt/pdt socionom

Daniel har även master i klinisk psykologi och neuropsykologi samt examen i ledarskap och organisations-utveckling. Han har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika former av psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, personlighetssyndrom och familjebehandling både inom specialistpsykiatrin och primärvården. Daniel arbetar främst med psykologisk behandling, klinisk utredning, handledning/utbildning, familjebehandling och företags-hälsovård. Daniels klienter upplever honom som en varm, lyhörd och engagerad kliniker som har stort fokus på kvalitet, uppdrag och resultat.
 
Språk: svenska  & arabiska

Samtalsform: fysiskt & digitalt

ann-sofi b. olofsson

leg.psykoterapeut kbt/pdt, socionom

Ann-Sofi har mångårig erfarenhet av individuell- och familjeterapeutisk behandling med vuxna, unga vuxna och tonåringar i öppenpsykiatrin, på vårdcentral och i privat verksamhet. Hon har även flera års erfarenhet från arbete inom BUP.  Ann-Sofi har stor vana att arbeta med ångest, depressiva tillstånd, kriser, stress och relationsproblem. I sitt arbete som terapeut anpassar Ann-Sofi metod och fokus för behandlingen beroende på problem och person. 

Språk: svenska
Samtalsform: digitalt

lotta brännström

LEG.PSYKOTERAPEUT PDT

Lotta arbetar med integrativ psykoterapi där både känslor och beteenden kan vara startpunkten för en önskad förändring. Mycket av psykoterapi handlar om att sortera i känslor och tankar. Gemensamt för tankar och kanske främst känslor är att de försöker hantera behov vi har. Det är inte alltid så lätt att känna efter vad känslan vill uttrycka, snarare kan det vara riktigt svårt beroende på vad som har hänt eller pågår i livet just nu. Terapi med Lotta handlar om att ni tillsammans sätter fokus på de kroppsupplevda känslorna, vad de uttrycker för behov samt även försöker förstå vad som stoppar upp och stänger av känslor eftersom detta kan aktivera ältande tankar och ångest.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

NILLE CHRISTE

LEG.PSYKOTERAPEUT kbt socionom

Nilles mål är att erbjuda professionellt stöd och samtalsterapi oavsett var du som individ, eller ni som par, befinner er i förändringsprocessen. Hon har 20-års erfarenhet av människovårdande arbete och samtalsbehandling, både inom privat och kommunal verksamhet samt specialistpsykiatrin riktad till barn, ungdomar, familjer, par och enskilda vuxna. Nille  har även erfarenhet av att arbeta med trauman, ätstörningar och parterapi. Hennes sätt att arbeta baseras alltid på klientens individuella behov. Behandlingen skräddarsys och anpassas efter problematiken och önskade förändringsmål.  

Språk: svenska & engelska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

jonas carlberg

leg.psykoterapeut kbt

Med passion för att vägleda klienter på deras unika resa har Jonas dedikerat sig åt psykoterapi och coaching sedan 2017. Jonas har en empatisk och målinriktad behandlingsstil och arbetar främst med KBT/ACT och IBCT i parterapi men erbjuder även psykodynamisk affektfokuserad terapi. Behandlingen individanpassas alltid utifrån klientens specifika situation, behov el önskemål. Jonas har erfarenhet av att jobba som chef, senior advisor och projektledare inom näringslivet, hälso- & sjukvården samt idrottsvärlden. Vanliga problemområden som Jonas behandlar är depression/nedstämdhet, ångest/ oro, stress, utmattningssyndrom,   relationsproblem och sömnproblem.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

 

 

Matilda E. Sundberg

leg.psykoterapeut kbt/pdt socionom

Matilda erbjuder samtal för både barn och vuxna, tonåringar, par och familjer. Matilda arbetar med PDT och schematerapeutisk terapi,  liksom emotionellt fokuserad terapi (EFT). Hon har lång erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och vuxna och har bl.a arbetat med ångest, nedstämdhet, beroende-problematik, våld i nära relation och med barnpsykiatriskt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Matilda anpassar metoden och arbetssättet utifrån varje enskild  patients behov och förutsättningar. 

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt

susanne hanshoff

leg.psykoterapeut kbt socionom

Susanne har lång erfarenhet av psykoterapeutisk arbete med par, individer och familjer. Hon är utbildad handledare och lärare i psykoterapi.  Hon har även arbetat på BUP, på behandlingshem med ungdomar med självskada eller missbrukproblematik och på vårdcentral med behandling av depression, ångest, utmattning och livskriser. Hon har även erfarenhet av att möta familjer från olika kulturer samt att träffa par och familjer som lever i moderna familjekonstel-lationer. 

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

pia-marie keanius

leg.psykoterapeut pdt socionom

Pia-Marie är gestaltpsykoterapeut, handledare i kvalificerat socialt arbete och leg.psykoterapeut med både psykodynamisk och relationell inriktning. I samtalen arbetar hon fokuserat, aktivt och interaktivt. Huvudinriktning är psykodynamisk men Pia-Marie arbetar även med IPT och KBT som metod. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat och utbildat samt handlett i beroende/medberoende samt stress och traumabehandling. Pia-Marie möter klienterna och skapar ett kreativt rum för reflektion, sammanhang, mening och existens. Tillsammans ser ni hur din historia påverkar din nutid, försöker skapa användbara strategier och lägger stort fokus självomsorg och utveckling utifrån dina personliga behov. Med hjälp av detta skapas insikt kring eventuella hindrade mönster och vad som ger flexibilitet i tanke och handling.

Språk: svenska & engelska

Samtalsform: fysiskt & digitalt 

inger rönnbäck

LEG.PSYKOTERAPEUT pdt socionom

Inger har arbetat många år inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt inom primärvården. Hennes inriktning är relationell psykodynamisk psykoterapi samt familjeterapi. Utöver det har hon  påbyggnad i KBT, ACT och EMDR. EMDR är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvär efter svåra upplevelser i det förgångna.  Många gånger handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer och som kan ha utvecklats till ett posttraumatiskt stress syndrom (PTSD). 

Språk: svenska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

marie julin


leg.psykoterapeut pdt leg.lärare

Marie arbetar som familjeterapeut och utgår från sin mottagning i Älvsjö. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med individer och familjer där en eller flera har neuropsykiatriska funktions-nedsättningar. När dessa svårigheter förekommer kan behovet av stöd och hjälp variera, ibland är det en partner som behöver hjälp och ibland är det föräldrar och/eller syskon. Hennes grundsyn är att vi alla ingår i ett sammanhang som påverkar oss men som också påverkas av oss. Alla människor utvecklas utifrån sina förutsättningar och att vi lär oss och utvecklas genom hela livet.

Språk: svenska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

susanne udénius

leg.psykoterapeut kbt socionom

Susanne arbetar i första hand som familjeterapeut och utgår från sin mottagning på Hantverkargatan. Susanne som även har en magister i psykoterapi, är en engagerad terapeut med stor fysisk närvaro. Hon har gedigen erfarenhet av par- och familjeterapi. I den dagliga verksamheten arbetar hon med stressrelaterade tillstånd, depression, nedstämdhet, ångest och framför allt beroendeproblematik. Hon har även lång behandlingserfarenhet av såväl alkohol- som narkotikaberoende samt spelmissbruk och hur detta kan påverka livet och familjens olika relationer.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

senada reimer

leg.psykoterapeut pdt socionom

Senada har lång erfarenhet av att hjälpa såväl barn som vuxna med deras problematik. Om du känner att du har svårt att förstå orsakerna till symptom såsom nedstämdhet, ångest, sömnbesvär, stress, relationella problem eller oro och upplever att du saknar verktyg för att hantera dessa kan Senada hjälpa dig att undersöka och förstå hur dina symptom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet. Genom ett icke-dömande bemötande, ett aktivt lyssnande och utforskande frågor hjälper hon dig att finna nya perspektiv och sätt att hantera dina svårigheter och lösa konflikter.

Språk: sv, serbiska, bosniska, kroatiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

våra legitimerade psykologer

urban fagerholm

leg.psykolog kbt

Urban har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med psykisk ohälsa hos både vuxna, ungdomar och barn. Han har gedigen erfarenhet av att behandla ångest, depression, stress, utmattningssyndrom, kriser, låg självkänsla, existentiell problematik, parterapi och relationsproblem.
Urban har även skrivit boken “Förhållandevis” som är en bok om kärlek och relationer m. vetenskaplig förankring, modernt psykologiskt perspektiv och nya insikter och synsätt. Som terapeut anpassar Urban metod och fokus för behandlingen beroende på problem och önskat resultat. 

Språk: svenska & engelska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

orang modahed

leg.psykolog pdt

Orang har 25 års erfarenhet som psykolog i så väl kliniska som konsultativa verksamhetsområden. Han har stor vana av att möta människor från olika samhällsklasser, yrken och nationaliteter. Han har arbetat med allt från utvecklings-arbete med linjechefer på en kommunal förvaltning till situationer och möten med barn i skolan, svårt sjuka psykiatriska patienter och interner på Norrtälje och Kumla anstalt. Orang är en kreativ, social person med hög mental närvaro som lätt tycker om andra människor och blir omtyckt tillbaka. 

Språk: svenska, engelska & persiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

anna örmäleg.psykolog kbt

Anna är specialinriktad mot trauma, stress & utmattning, och har lång erfarenhet av behandling mot långvarig smärta och utmattnings-problematik, både från primärvården och psykiatrin. När hon möter människor i olika svåra livssituationer har hon ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt. Det som är viktigast för henne som psykolog är alltid att möta människor där de är och tillsammans hitta det som kan hjälpa personen vidare, i förståelse för sig själv och andra.

Språk: svenska, engelska & polska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

våra kuratorer/steg-1 (under utbildning, läser steg-2)

Alexandra MannheimER

SAMTALSTERAPEUT KBT LEG.SJUKSKÖTERSKA

Alexandra har 18 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska och arbetar som samtalsterapeut sedan 2017 med inriktning mot KBT. Hennes arbete handlar till stor del om att göra fördjupade bedömningar och behandlingar för personer som upplever ångest, depression, kriser, sorg och relationsproblem. Under hennes tid som sjuksköterska arbetade hon främst inom somatiken med akutsjukvård, kirurgi/medicin och har även arbetat för Läkare utan Gränser.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt 

mino mehvar

samtalsterapeut kbt socionom

Mino är såväl driven som engagerad KBT/ACT terapeut och har mer än tio års erfarenhet inom människo-vårdande yrken med såväl barn, ungdomar som vuxna. Mino besitter spetskompetens inom våld i nära relationer samt inom hedersrelaterat våld och förtryck. Hon kan hjälpa till med att öka din livskvalitet och få ett bättre mående. Du lär dig öva på nya beteenden som kan hjälpa dig i alla dina livsområden, allt ifrån relationer till jobb. Mino stöttar och tillhandahåller nya verktyg och strategier som du kan använda dig av, för att kunna leva ett mer meningsfullt liv utifrån dina värderingar! 

Språk: sve, eng, spanska & persiska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

lena justusson

familjerådgivare

Lena arbetar som familjerådgivare hos Better Help och utgår från vår systermottaggning på Riddarholmen. Hon har lång erfarenhet av socialt arbete med barn, familjer, enskilda samt par och har arbetat som familjerådgivare sedan 2015. Med grundutbildning som förskollärare med specialpedagogisk påbyggnad har Lena vidareutbildat sig inom psykoterapeutiska områden som familjeterapi, anknytningsteori, systemteori, sexologi och existentiell vägledning. Hon har också utbildning inom genusvetenskap, våld i nära relationer samt EFT, emotionellt fokuserad terapi. Lena är erfaren i att arbeta med livskriser som exempelvis frågor kring konflikter, barnlöshet, föräldraskap, separation, sjukdom, psykisk ohälsa, död, sorg, missbruk, otrohet, intimitet och sexualitet. 

Språk: svenska 
Samtalsform: fysiskt & digitalt

philip almén papastavrou

samtalsterapeutpt kbt

Som terapeut pratar Philip om livets föränderligheter och understryker vikten av att tillgodose grundläggande behov som mat, kost, sömn och motion i en tid av prestationssamhälle som föder psykisk ohälsa. Är det psykisk ohälsa eller livet? Hur vet man vad som är vad? Genom att tackla frågeställningar som VARFÖR mår vi dåligt, dra paralleller till tredje vågens KBT med influenser från buddism och mindfulness, utmanar Philip sina klienter i att tänka hur mående samspelar med identitet och stigma/självstigma.

Språk: svenska & engelska
Samtalsform: fysiskt & digitalt

Souad W. AZAR

SAMTALSTERAPEUT KBT LEG.ARBETSTERAPEUT

Souad är en xxx xxx 

Åsa Löfgren

SAMTALSTERAPEUT KBT LEG.ARBETSTERAPEUT

Åsa är en varm och empatisk samtalsterapeut som främst arbetar med KBT & ACT. Hon är även utbildad arbetsterapeut och rehabiliterings koordinator. I behandlingen arbetar hon mycket med att hitta en balans mellan arbetslivet och andra viktiga livsområden, vilket är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Ibland behöver man hitta denna balans och Åsa har stor vana av att identifiera och genomföra dessa förändringar,

Språk: svenska
Samtalsform: digitalt

reception/administration

Meit wenlöf

reception/administration

Meit (och Signe) ansvarar för reception, administration och våra inkommande/utgående samtal samt att matchningen mellan klient och terapeut blir så bra som möjligt. Meit möter dig alltid med ett glatt leende samtidigt som hon är såväl serviceinriktad som ansvarstagande. Hon kommer garanterat se till att du blir riktigt väl omhändertagen på Better Help!

signe glantz

reception/administration

Signe (och Meit) ansvarar för reception, administration och våra inkommande/utgående samtal samt att matchningen mellan klient och terapeut blir så bra som möjligt. Signe möter dig alltid med ett glatt leende samtidigt som hon är såväl serviceinriktad som ansvarstagande. Hon kommer garanterat se till att du blir riktigt väl omhändertagen på Better Help!