våra tjänster

Vi tillhandhåller specialiserad samtalsterapi och utredningar för att möta dina unika behov. Basen för vår verksamhet utgörs av samtalet i det mänskliga mötet. Vi jobbar med enskilda individer, i större eller mindre grupper samt med par- och relationssamtal. Vi jobbar ofta ensamma i direkt samtal med individen men kan också när det behövs och är lämpligt arbeta som ett behandlingsteam med flera kompetenser. Better Help erbjuder även kurser, utbildningar, hälsofrämjande samtal och psykiska hälsoundersökningar – varmt välkommen till Better Help, en samtalsmottagning utöver det vanliga!

better help coaching

På Better Help har vi möjlighet att erbjuda dig specialistutbilade certifierade hälsocoacher som kan hjälpa dig att finna vägar att komma närmare din välmåendepotential.

Välmåendecoaching lämpar sig bäst för dig som fungerar väl i vardagen men som kanske just nu har en tillfällig måendesvacka som du vill komma ur eller känner behov av att utveckla mot specifika mål i din tillvaro. Är det däremot så att du misstänker att du lider av psykisk ohälsa rekommenderar vi istället att du träffar någon av våra behandlare för att få hjälp att finna en väg mot ett bättre mående. 

Kontakta oss på 08-791 90 10 så berättar vi mer om hur välmåendecoaching kan hjälpa dig att uppnå din fulla välmåendepotential.

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid, för att du ska slippa debiteras full avgift för bokningen. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt.

Better Help Familjerådgivning

Better Help har avtal med Stockholm Stad och kan erbjuda personer boende inom Stockholms kommun, familjerådgivning för att bearbeta samlevnadsproblem, livskriser eller andra konflikter. Rådgivningen riktar sig till par/familjer som upplever sig ha relationsproblem eller som befinner sig i en känslomässig kris mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. Våra familjerådgivare hjälper till att bearbeta känslomässiga låsningar, förhindra destruktiva separationer samt stödja er i ert gemensamma föräldraansvar. Självklart går det bra att komma till oss även om ni inte bor inom Stockholm Stads upptagningsområde men då till ett högre pris.

För att boka tid till Better Help familjerådgivningen ring oss på 08-791 90 10  eller klicka på länken nedan.

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid, för att du ska slippa debiteras full avgift för bokningen. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt.

Better help företagshälsa

Better Help har avtal med Försäkringskassan och är godkänd aktör för att erbjuda arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd vad gäller stress och utmattningsproblematik. Det innebär att du som arbetsgivare kan få hjälp med finansieringen för att via oss på Better Help förebygga, förhindra eller förkorta en pågående sjukfrånvaro kopplat till stress, utmattning eller annan psykisk ohälsa. Det kan till exempel vara:

 • upprepad korttidsfrånvaro
 • signaler om psykisk ohälsa
 • när arbetsförmåga inte är helt klarlagd
 • när det finns risk för sjukskrivning
 • när det är svårt för en person att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning.

Kontakta vår rehabkoordinator Birgitta Houmann på telefon: 070-494 71 42 så berättar hon mer om hur vi kan hjälpa till och hur man bäst lägger upp en individuell plan för respektive medarbetare.

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid, för att du ska slippa debiteras full avgift för bokningen. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt.

Better help primärvård

Better Help erbjuder offentligt finansierat stöd och psykologisk behandling vid mild till måttlig psykisk ohälsa. Vi har avtal med ett flertal vårdgivare inom Region Stockholm. Vi använder TakeCare för journalföring och KuraOne för onlinesamtal. Vi tar emot remisser elektroniskt, kontaktar alla patienter inom 24 timmar och erbjuder patienter som är listade hos någon av våra avtalspartners samtalsterapi (gäller både vuxna och barn över 6 år), antingen digitalt eller i våra vackra lokaler i Gamla Stan. Patienter som kommer till oss på remiss, bokas vanligtvis in för samtal om 25 minuter som kostar 275 kr per tillfälle, eller 0 kr vid frikort samt personer under 18 år. Patienter som vill kan även betala extra/privat för utökad samtalstid, vilket kostar ytterligare 550 kr per halvtimme (eller 1.100 kr för 50 min).

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid för att slippa debiteras 400 kr för bokningen. Faktura på sen avbokning/ombokning skickas till alla som inte har avbokat i tid, även om du har frikort eller är under 18 år. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt. 

better help privat

För par eller individ

Du kan självklart komma till oss privat, helt utan remiss. Utifrån dina önskemål och behov av terapi, väljer du själv vem du vill prata med, självklart träffar samma terapeut vid varje tillfälle.

För att boka tid till Better Help Privatsamtal, ring oss på 08-791 90 10 eller skicka en bokningsförfrågan nedan.

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid, för att du ska slippa debiteras full avgift för bokningen. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt.

Better help utbildning

kurser och utbildningar

Better Help tillhandahåller ett flertal kurser och utbildningar, både fysiskt och digitalt, i egen regi och tillsammans med vårt systerföretag Resistant Minds, vilka är ett kunskapsföretag med expertis inom området psykisk hälsa. De fysiska utbildningarna sker oftast på plats hos kunden. De skräddarsys utefter kundens önskemål (antal deltagare, kunskapsnivå, inriktning och plats) och har ofta fokus på att främja det förebyggande arbetet för att i möjligaste mån förhindra att individer drabbas av psykisk ohälsa. Om du är intresserad av de digitala utbildningarna, besök gärna Kurs & Utbildning – Resistant Minds.
Better Help erbjuder även ett flertal olika föreläsningar. Välj bland ämnen som: Livscoaching, Stress & utmattning, Missbruksproblematik, Krishantering samt Att lära sig leva gott med ADHD. Föreläsningarna är vanligtvis 90 minuter med en kortare paus men kan anpassas efter kundens önskemål. För mer information om respektive utbildning/ föreläsning ring oss på tel: 08-791 90 10.

 

Tänk på att du måste av- eller omboka ditt samtal senast 24 timmar innan avtalad tid, för att du ska slippa debiteras full avgift för bokningen. Avbokning kan se på via mail till info@betterhelp.se eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare om växeln har stängt.

PsyCheck®

PsyCheck® är en grundläggande psykisk hälsokontroll som bygger på WHO:s definition av psykisk hälsa och baseras på att mäta psykologiskt välmående, mental hälsa, livskvalitet och resiliens. 

Som ett tillägg mäter vi även din upplevelse av psykiskt lidande med ett separat instrument som ingår i vår hälsoenkät. Detta tillägg fungerar som ett “Early warning system” och ska ge dig indikation på om du är på väg in i eller redan har drabbats av psykisk ohälsa för att möjliggöra såväl snabba preventiva som behandlande insatser.

Vår psykiska hälsokontroll har samma syfte som den vanliga fysiska hälsokontrollen och mäter nivån av olika friskfaktorer i förebyggande syfte. PsyCheck är inte ett diagnostiskt instrument utan ska snarare ses som en temperaturtagning på din psykiska hälsa.

Kontakta oss gärna på telefon 070-533 31 19 för mer information om PsyCheck och vad vårt verktyg kan göra för dig eller din arbetsplats.

Better Help utredning

Privata NP-utredningar

Lanseras inom kort

Better Help gruppterapi

Gruppterapi

Lanseras inom kort

Better Help pratstund

Stödsamtal på nätet

Lanseras inom kort


Better Help Shared reading

Shared Reading är en spännande metod för högläsning och samtal i grupp. Metoden vidgar perspektiven på det egna livet, kan förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. Metoden är väl beforskad och kan bl.a. ge en förbättrad självkänsla, ett förbättrat självförtroende och ökar deltagares intresse för texter. Alla personer över 18 år som är intresserade är välkomna att anmäla sig till en grupp! I Shared Reading läser man dikter, noveller el. andra korta texter högt tillsammans. Under läsningen stannar man upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker. En utbildad läsledare leder samtalet och väljer också ut nya texter till varje tillfälle. Texterna delas ut på plats. Deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan träffarna. Gruppen består av 5–8 personer som träffas regelbundet, cirka 1,5 timme per tillfälle med totalt 5 träffar per grupp, oftast en gång i veckan. Man kan delta i gruppen genom att dela tankar, känslor och erfarenheter, läsa högt eller enbart genom att lyssna. Genom att delta i Shared Reading-grupp får du:

 • möjlighet att förbättra ditt mående
 • en paus från vardagen. 
 • möta andra där du kan samtala om texter, eller lyssna till andras reflektioner, vilket ger möjlighet för nya perspektiv och öppnar upp för samhörighet i gruppen.


För mer information om aktuella datum för kursstart, kontakta oss på tel: 08-791 90 10.

Better Help arbetsplatsutredning

Arbetsplatsutredningar

Lanseras inom kort

Vanliga frågor

Här är några vanligt förekommande frågor vi får.

Samtalsterapi och behandling kan hjälpa vid:

 • Ångest
 • Depression
 • Fobi
 • Stress och oro
 • Sömnproblem
 • Sorg
 • Missbruk
 • Utmattning
 • Trauma
 • Ätstörning
 • ADD/ADHD
 • Självmordstankar
 • Personlig utveckling
 • Avsaknad av mål och mening

Hos oss arbetar både män och kvinnor i olika åldrar och med lite olika inriktningar. Totalt har vi 18 terapeuter, 1 rehabkoordinator, 1 hälsocoach och 2 som arbetar i reception/administration. Alla terapeuter på Better Help har den utbildning som krävs för att arbeta med psykoterapeutiska samtal (dvs har som lägst läst grundläggande psykoterapiutbildning). De är antingen Leg. Psykologer, Leg. Psykoterapeuter eller Hälso- och sjukvårdskuratorer. Om du vill läsa mer om varje enskild individs specifika kompetenser, gå till ”Vi som arbetar här”.

Mottagningen ligger på Prästgatan 9 i Gamla Stan. Prästgatan går parallellt med Västerlånggatan och ligger i närheten av Stortorget. Gatunumrena i Gamla Stan utgår alltid från Slottet/Storkyrkan, så mottagningen ligger i början av Prästgatan. Det är alltid svårt med parkering i Gamla Stan. Dagtid finnas det ibland parkeringsplatser på Riddarholmen eller i parkeringsgaraget som ligger på Slottsbacken (i anslutning till Skeppsbron). Enklast brukar dock vara att ta tunnelbanan till Gamla Stan eller någon av bussarna som passerar Gamla Stan.

Receptionen ligger på våning 1 i fastigheten och vi har tyvärr inte hiss mellan de olika våningsplanen. Vi har dock ett samtalsrum i gatuplan, där vi försöker boka klienter som kan ha svårt med trappor alternativt att vi hittar andra lösningar (ibland har vi samtal direkt på vårdcentralen, bokar in digitalsamtal eller hittar en annan lösning), det viktiga är att just ditt möte blir så bra som möjligt, utefter de förutsättningar som du har. Rådgör alltid med oss i receptionen innan besöket om du känner dig osäker inför hur det är att komma till oss.

Självklart, du väljer själv om du vill ha fysiska eller digitala samtal. Våra lokaler i Gamla Stan är otroligt mysiga, de allra flesta föredrar att komma på fysiska möten hos oss men vill ibland varva behandlingen med videosamtal. Du kan även välja att bara ha digitala samtal, valet är helt och hållet ditt!

Du kan komma till oss privat, via ett företag eller på remiss från en vårdcentral som vi samarbetar med. Vi samarbetar även med Försäkringskassan och kan erbjuda kraftigt subventionerad hjälp om du söker för stress och/eller utmattning. Kontakta oss i receptionen så berättar vi mer om hur vi bäst kan hjälpa till att förbättra ditt mående.

Om du kommer till oss privat/företag eller via familjerådgivningen så väljer du själv vem du vill boka dig hos. Kommer du på remiss från din vårdcentral så tilldelas du den terapeut som vi anser lämpligast utifrån sökorsaken i remissen och de tider som passar.

Självklart, prata med oss i receptionen så hjälper vi till och byter så att du får träffa någon annan av våra terapeuter.

Om du söker samtalsterapi via din vårdcentral kostar besöken 250 kr per gång (för 25 minuter). Samtalet kostar 0 kr om du har frikort, är under 18 eller över 85 år. Om du betalar för privat tilläggstid och är listad på en vårdcentral som vi har avtal med, kostar den extra tilläggstiden 450 kr per halvtimme.

Det är samtalslängden som avgöra hur mycket samtalet kostar, men vanligtvis kostar privatsamtalen 1500 kr för 55 minuter samtalstid. Om du betalar för privat tilläggstid och är listad på en vårdcentral som vi har avtal med, kostar den extra tilläggstiden 550 kr per halvtimme (före 1/12-23 kostar det 450 kr/halvtimme och 1200 kr för en heltimme om du kommer privat).

Ja frikort gäller för offentligt finansierad vård, dvs om du kommer med remiss från din vårdcentral men frikortet gäller inte för privatfinansierade samtal. Gränsen för frikort är för närvarande 1300kr. Du kan själv ta reda på om du har nått gränser för frikort eller inte via 1177.se

Vare sig du kommer privat eller på remiss från en vårdcentral, så betalas besöksavgiften i receptionen på Better Help antingen med Swish eller via betalkort (innan samtalet). Om du kommer från ett företag skickar vi oftast faktura, då tillkommer även 25% moms på besöket.

Better Helps Swish nummer är: 123 406 71 20

Från det att vi får in en remiss från en vårdcentral (eller en förfrågan via mail/telefon) kontaktar vi alltid patienten inom 24 timmar (oftast tidigare), för bokning av tid. Vanligtvis får du en tid inom ett par dagar eller en vecka, lite beroende på vad du söker för och vem du vill träffa.

 

För närvarande kan vi bara hjälpa till med basutredningar men under våren 2023 kommer vi även börja med fullständiga privata NP-utredningar. Kontakta receptionen på Better Help för mer information om vad det kostar, hur lång tid det tar etc eller din vårdcentral om du vill ha hjälp med en basutredning till psykiatrin.

Vi kan oftast erbjuda såväl familjerådgivning som individualterapi på helgerna (lördagar) men det är bara ett fåtal av våra terapeuter som arbetar då. Kontakta receptionen för aktuella öppettider, då det kan variera vecka från vecka om någon arbetar på lördagar eller inte.

Avboknings skall ske senast 24 timmar innan det bokade mötet. Avbokar du efter det eller uteblir får du en faktura på 400 kr om du kommer på remiss. Kostnaden för sen avbokning/uteblivet samtal behöver betalas även om du är under 18 år eller har frikort. Om du kommer till oss privat eller via familjerådgivningen, utgår full debitering vid sen avbokning (senast 24 timmar före bokat möte).

Du avbokar genom att kontakta Better Help på mail (info@betterhelp.se) eller via telefon: 08-791 90 10. Om du ringer efter våra öppettider, så kan du alltid lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Tänk på att du alltid måste avboka ditt besök senast 24 timmar innan samtalet, för att slippa debiteras för sen avbokning/uteblivet samtal.

Vi använder Kura One. För videosamtal behöver du bara öppna din webbläsare och logga in på Kura.se (Kura). Du behöver ingen app utan loggar in direkt via Kura.se vare sig du använder din mobiltelefon eller dator. Första gången du loggar in ska du ange ditt mobilnummer och din e-post, så att länken kan skickas ut. När samtalet skall starta kommer du få en länk via sms eller mail, tryck på länken och samtalet är igång.

Nej, allt som har med bokningar eller avbokningar att göra sköts via receptionen på Better Help. Du kan när som helst maila eller ringa, om det är efter växelns öppettider kan du alltid lämna ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att det alltså inte räcker med att ta bort tiden i KURA appen utan du behöver även meddela receptionen att tiden är avbokad, detta för att vara säker på att du slipper avgift för sen avbokning/uteblivet samtal.

 Ja, vi tar emot barn (över 6 år) och ungdomar! Om du kommer på remiss från din vårdcentral är under 18 år kostar ditt besök 0kr. Vi tar även emot barn och ungdomar privat, då gäller samma taxa som för vuxna.

De flesta samtalstiderna för dig som kommer på remiss är 25 minuter, men undantag finns beroende på vad din vårdgivare har beslutat. Det är alltså din vårdcentral som bestämmer samtalslängden, inte vi på Better Help. Om du bokar privatfinansierad vård så är mötet oftast 50 eller 90 minuter. 

Du som kommer på remiss kan tyvärr inte påverka dina samtalstider hos oss då de är bestämda av din vårdcentral. Däremot erbjuder alla våra psykologer/psykoterapeuter även privat psykoterapi. Du som betalar privat styr själv över din samtalstid och kan då välja på 30, 50 alt 90 minuter.

Region Stockholm godkänner tyvärr inte att två besök är bokade efter varandra (dvs samma dag), utan besöken måste ske olika dagar.

När det gäller privatfinansierad vård så bestämmer du själv (i samråd med din psykolog) hur många samtal du vill ha. När det gäller offentligt finansierad vård, är riktlinjen 10 samtal. Rådgör med din psykolog och din läkare om du anser att du behöver fler samtal.

Vi erbjuder såväl av boostersamtal som välmåendecoachning som tillägg till en avslutad behandling, helt enkelt för att undvika att du råkar ut för psykisk ohälsa igen. Kontakta receptionen på Better Help så berättar vi mer.

Hos Better Help arbetar inga läkare så vi kan inte hjälpa till med sjukskrivningar, recept eller sjukintyg. Kontakta alltid din husläkare för hjälp med medicinering, sjukskrivning eller andra typer av intyg.

Om fakturan kommer från din vårdcentral, skall du vända dig direkt dit. Om fakturan kommer från Better Help kontaktar du någon i receptionen.

Ja alla våra psykologer, psykoterapeuter och kuratorer har tystnadsplikt och lyder under sekretesslagen.

All Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt lag skyldiga att föra journal och det är inget vi kan välja att låta bli att göra. För samtal via familjerådgivningen skrivs dock inga journaler.

Du kan spärra din journal hos Better Help, vänd dig till oss i receptionen så hjälper vi till.

Vänd dig till receptionen på Better Help så kan vi hjälpa till att skriva ut din journal, som du kan hämta fysiskt hos oss. Vi kan även skicka journalen med rekommenderad post men då tillkommer en avgift.

Services Provided

Individual Therapy

Ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium consectetuer elit.

Couples Therapy

Ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium consectetuer elit.

Family Therapy

Ut aliquip ex ea sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia mollit natoque consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vitae, eleifend acer sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium consectetuer elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.