Nyheter

Better Help erbjuder alla kunder kostnadsfri personalutbildning om psykisk hälsa

Världshälsoorganisationen WHO beskriver hälsa i allmänhet som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och alltså inte en direkt motsats till ohälsa (WHO, 2001). Hälsa enligt WHO betyder inte frånvaron av det som får oss att må dåligt utan istället närvaron av det som får oss att må bra. Av detta kan man dra slutsatsen att psykisk hälsa är en del av den allmänna hälsan, att psykisk hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och att psykisk hälsa direkt kan sammankopplas med fysisk hälsa.

Psykisk ohälsa och psykisk hälsa är nämligen inte fram och baksida av samma mynt. Frånvaron av symptom på psykisk ohälsa ger inte automatiskt en god psykisk hälsa. Det är inte ens samma system i hjärnan som ligger bakom psykiskt lidande som psykiskt välmående, och ändå betraktar vi psykisk hälsa som en linjär motpol till psykisk ohälsa.

I ett samarbete med utbildningsföretaget Resistant Minds (www.resistantminds.se) kan vi nu erbjuda våra kunder en kostnadsfri distansutbildning om psykisk hälsa, hälsofrämjande arbete och prevention avseende psykisk ohälsa. Vill du veta mer om denna utbildning, kontakta då kursledare Tomas Lönn på tomas@resistantminds.se så berättar han mer om innehållet i utbildningen.

Better Help inleder samarbete med wx3 Telecom

Vi kan nu erbjuda vårdcentraler en integrerad lösning med patientvideo inkl. anamnes, digital tidsbokning och mobil telefonväxel för psykologisk behandling (KBT) och stödjande samtal. Journalhantering sker som vanligt via Take Care.

För patientvideo finns integrerade funktioner i mobil för e-legitimation och betallösning samt ett diagnosverktyg som underlättar val av interventioner och behandlingsform.

Tjänsterna är byggd på etablerad standard vilket gör att kommunikation kan ske med andra befintliga tjänster inom primärvård så som exempelvis Take Care.

Det unika med wx3’s lösning är att den är helt integrerad med teleoperatör, video, tidsbokning, datorstödd telefoni samt service och support. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning och enkel att införa då ingen integration är nödvändig.

För Vårdcentralen innebär lösningen att man kan ge patienten utökad service och att vårdcentralen kan utveckla sin egen profil och verksamhet då det gäller den psykosociala mottagningen.

 • Vårdmottagning med telefonväxel, digital tidsbokning och patientvideo i samma tjänst
 • Mobilapp för patienter med enkel bokning och anslutning för videomöte
 • Den remitterande vårdgivaren kan själv boka möte med patienten hos Better Help- välj i bokningen om anamnes skall besvaras inför mötet
 • Softphone tal/video för Windows och Mac
 • Möjlighet att starta en chat med patienten
 • Callback med automatisk tidsbokning och fördelning av tider i kategorier mellan våra psykologer, psykoterapeuter och kuratorer
 • Ändring av tider och avbokning
 • Säker autentisering med e-legitimation
 • Betalfunktioner
 • Telefonväxel med både tal och video. Fasta och mobila anknytningar
 • Molnbaserad

På Better Help är vi glada och stolta över samarbetet med wx3 Telecom och möjligheten att kunna erbjuda digitala vårdmöten inom det psykosociala området.