Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – Stress & utmattning

Stress är en av vårt samhälles största utmaningar och en realitet som alla arbetsgivare idag måste förhålla sig till och försöka förebygga.

Better Help är av Försäkringskassan godkänd aktör för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avseende stress och utmattningsproblematik. Detta innebär att du som arbetsgivare kan ansöka om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan för att via oss på Better Help, förebygga, förhindra eller förkorta pågående sjukfrånvaro kopplat till stress och utmattning eller annan psykisk ohälsa.

Bidraget ges för individuella insatser för en person som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterad ohälsa kopplat till psykisk ohälsa. Det gäller inte för medicinsk behandling, utan för att arbetsgivaren ska kunna få hjälp att hantera arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder vid till exempel:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • signaler om psykisk ohälsa
  • när arbetsförmåga inte är helt klarlagd
  • när det finns risk för sjukskrivning
  • när det är svårt för en person att komma tillbaka i jobb efter sjukskrivning.

Stödet används för förebyggande insatser. Bidraget ges till arbetsgivaren med upp till 10 000 kr per arbetstagare och år, men högst 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår.

Stress påverkar både produktiviteten och sjukskrivningstalen på ett negativt sätt

Better Help är experter på stress och är en del av företagens lösning för att förebygga osund stress och stärka reseliens på arbetsplatsen. Redan vid låga nivåer stress sjunker prestationen hos en individ enligt studier av arbetsmiljöverket.  Genom att arbeta systematiskt och förebyggande mot långvarig stress hjälper Better Help till att höja produktiviteten och sänka arbetsgivarens kostnader.

Vårt stressprogram

Better Helps antistressprogram är ett interaktivt program som är både lättillgängligt och forskningsbaserat. Programmet kan göras både individuellt och i grupp med eller utan handledning i förebyggande syfte. Om ni har medarbetare som är på väg in i sjukskrivning eller är sjukskrivna rekommenderar vi programmet med stöd av en behandlare.

Vi erbjuder:

  • Förebyggande digitalt stressprogram
  • Förebyggande digitalt stressprogram med stöd av behandlare
  • Individuella samtal med psykolog
  • Stresshantering i grupp

Med hjälp av oss på Better Help kommer du och dina medarbetare att kunna förebygga stress på er arbetsplats. Genom handledning och stöd säkerställer vi tillsammans att ni lyckas i detta förändringsarbete.

Kontakta oss på 08 – 791 90 10 så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er förebygga psykisk ohälsa.