Better Help

Om Oss

Vi är registrerad vårdgivare under tillsyn av IVO och vi följer lagar och förordningar som gäller inom  Hälso- och Sjukvårdsområdet. Vi erbjuder allt från individualterapier, par och familjeterapier till stressrehabiliteringsprogram för arbetsgivare. Som patient kommer du antingen till oss på remiss från din läkare på vårdcentralen, som privatpatient eller via din arbetsgivare till vår mottagning i Gamla Stan och behandlas av vårt multimodala team bestående av läkare, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinatorer, kuratorer, psykologer och psykoterapeuter. Du kan även välja ett digitalt vårdmöte istället för att besöka oss på plats då vi använder en säker vårdapplikation för videosamtal. 

Om vårdcentralen har önskemålet att vår behandlare sitter på plats på vårdcentralen för att ta emot patienter som remitterats till oss tillgodoser vi även detta behov. Är ditt behov istället rekrytering kan vi även erbjuda en tjänst där vi presenterar lämpliga kandidater med rätt kompetens, något som spar både tid och pengar. 

Vi arbetar i Take Care vilket innebär enkel remittering utan pappersremiss samt att remissvaren kommer direkt in i våra kunders journalsystem (förutsatt att de använder Take Care)  oavsett om samtalet med patienten sker direkt på vår mottagning, via vår videotjänst på nätet eller ute på vårdcentralen. Kassahanteringen sköts även den per automatik i Take Care mellan Better Help och kundens vårdenhet. Detta innebär att våra kunder ej behöver lägga mer administrativ tid på de patienter som remitteras till Better Help än på de som behandlas direkt på vårdcentralen. Patienten kan dessutom med enkelhet begära ut sina journalanteckningar genom 1177 då dessa är fullt digitalt transparenta mellan vårdcentralen och Better Help i Take Care. 

Better Help startades 2009 under namnet Rent A Therapist och har sedan dess erbjudit tjänster baserat på psykosocial kompetens (Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut samt Socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning) till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms län. 

Som kund eller medarbetare hos oss så blir du en del i ett multimodalt team där vi erbjuder långt mer än bara isolerade behandlingar på vår mottagning mot ersättning. Vi lägger ned stor möda på att utveckla patientflöden, behandlingsprocesser samt våra terapeuters kompetens och ser det som en självklarhet att våra terapeuter skall agera som en del i ett multimodalt team med hög grad av daglig samverkan kring patienten på vårdcentralen.  

Varmt välkommen till Better Help Stockholm!

För primärvården

Hög servicegrad och behandlingseffektivitet – våra ledstjärnor 

På Better Help har vi målsättningen att erbjuda såväl våra patienter som de vårdgivare vi samarbetar med marknadens absolut högsta kvalitet vad gäller servicegrad och behandlingseffektivitet. Detta säkerställer vi genom att:

  • Hålla öppet 6 dagar i veckan (Må-Fre 08-19, Lö 08-17) med bemannad reception
  • Skapa en vårdkontakt med patienten inom 24 timmar från mottagen remiss
  • Erbjuda patienten en tid hos någon av våra behandlare inom en arbetsvecka från första vårdkontakt
  • Göra en snabb bedömning av patientens problematik vid första vårdkontakt och matcha denna mot vårt stora utbud av specialistkompetenser inom området psykisk ohälsa
  • Ge remitterande läkare feedback på behandlingens resultat samt föreslå strategi för återfallsprevention
  • Hålla regelbunden “rond” med vårdgivarens läkare där utmanande fall och behandlingsmetodik diskuteras 
  • Sköta all administration av patientarbetet från ax till limpa i Take Care
  • Erbjuda kostnadsfri utbildning för vårdcentralens personal i psykisk hälsa och preventionsmetodik för primärvården
  • Erbjuda patienten en möjlighet till att fortsatt kontakt med sin behandlare i privat regi efter avslutad remitterad samtalsserie 

Vi arbetar inte med långa bindningstider utan våra kontrakt bygger på att ni vill fortsätta att anlita oss som leverantör av tjänster baserat på psykosocial kompetens. 

Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm. 

Om behov finns tar vi även ansvar för att hjälpa våra kunder att utveckla patientflöden och behandlingsprocesser med målet att helt få bort köerna och att öka interaktionen mellan psykologisk behandling och övriga insatser kring patienten på vårdcentralen. Här jobbar vi enligt en modell som kallas integrerad beteendehälsa. Klicka här för att läsa mer om detta arbetssätt.

Genom att köpa psykologtjänster från oss slipper ni dessutom hamna i trångmål då ordinarie psykolog/kurator har hög belastning, drabbas av sjukdom eller tillgängligheten på samtalslokaler är begränsad. Låter detta intressant? Kontakta oss på 08 – 791 90 10 så berättar vi mer.

Jobba hos oss

Management

bh2x

Tel: 08 – 791 90 10
E-post: info@betterhelp.se
Brev: Box 2304, 10317 Stockholm
Besök: Prästgatan 9, Gamla Stan, Stockholm.