Better Help Samtalsmottagning

Om Oss

Vi är registrerad vårdgivare under tillsyn av IVO och vi följer lagar och förordningar som gäller inom  Hälso- och Sjukvårdsområdet. Patienten kommer på remiss från sin läkare på vårdcentralen till vår mottagning i Gamla Stan och behandlas av vårt psykosociala team bestående av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter. Patienten kan även välja ett digitalt vårdmöte istället för att besöka oss på plats då vi använder en säker vårdapplikation för videosamtal. 

Om vårdcentralen har önskemålet att vår behandlare sitter på plats på vårdcentralen för att ta emot patienter som remitterats till oss tillgodoser vi även detta behov. Är ditt behov istället rekrytering kan vi även erbjuda en tjänst där vi presenterar lämpliga kandidater med rätt kompetens, något som spar både tid och pengar. 

Vi arbetar i Take Care vilket innebär enkel remittering utan pappersremiss samt att remissvaren kommer direkt in i våra kunders journalsystem (förutsatt att de använder Take Care)  oavsett om samtalet med patienten sker direkt på vår mottagning, via vår videotjänst på nätet eller ute på vårdcentralen. Kassahanteringen sköts även den per automatik i Take Care mellan Better Help och kundens vårdenhet. Detta innebär att våra kunder ej behöver lägga mer administrativ tid på de patienter som remitteras till Better Help än på de som behandlas direkt på vårdcentralen. Patienten kan dessutom med enkelhet begära ut sina journalanteckningar genom 1177 då dessa är fullt digitalt transparenta mellan vårdcentralen och Better Help i Take Care. 

Better Help startades 2009 under namnet Rent A Therapist och har sedan dess erbjudit tjänster baserat på psykosocial kompetens (Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut samt Socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning) till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms län. 

Som kund eller medarbetare hos oss så blir du en del i ett psykosocialt team där vi erbjuder långt mer än bara samtal på vår mottagning mot ersättning. Vi lägger ned stor möda på att utveckla patientflöden, behandlingsprocesser samt våra terapeuters kompetens och ser det som en självklarhet att våra terapeuter skall agera som en del i ett multimodalt team med hög grad av daglig samverkan kring patienten på vårdcentralen.  

Varmt välkommen till Better Help Stockholm!

För primärvården

Vi arbetar inte med långa bindningstider utan våra kontrakt bygger på att ni vill fortsätta att anlita oss som leverantör av tjänster baserat på psykosocial kompetens. Vi debiterar endast för avslutade psykologsamtal/kuratorssamtal, vilket innebär att våra kostnader är fullt rörliga och hela tiden följer ert patientflöde. Dessutom erhåller vårdcentralen alltid en del av ersättningen per samtal från Region Stockholm och naturligtvis hela besöksersättningen. Detta är något som uppskattas av våra kunder, speciellt då våra konkurrenter endast erbjuder ett mycket litet överskott till verksamheten i förhållande till vad Region Stockholm ersätter vårdcentralen för de psykosociala insatserna.

Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm. Vi journalför och administrerar besöket i Take Care oavsett om samtalet med patienten sker direkt på vårdcentralen, på vår mottagning eller via vår videotjänst på nätet. För våra kunder innebär detta att all ersättning från Region Stockholm automatiskt kommer deras vårdenhet tillhanda samt att ingen extra administration krävs för att nyttja våra tjänster.

Om behov finns tar vi även ansvar för att hjälpa våra kunder att utveckla patientflöden och behandlingsprocesser med målet att helt få bort köerna och att öka interaktionen mellan psykologisk behandling och övriga insatser kring patienten på vårdcentralen. Här jobbar vi enligt en modell som kallas integrerad beteendehälsa. Klicka här för att läsa mer om detta arbetssätt.

Genom att köpa psykologtjänster från oss ger ni verksamheten ett gediget överskott och ni slipper dessutom hamna i trångmål då ordinarie psykolog/kurator har hög belastning eller tillgängligheten på samtalslokaler är begränsad. Låter detta intressant? Kontakta oss på 08 – 791 90 10 så berättar vi mer.

Jobba hos oss

Management

bh2x

Tel: 08 – 791 90 10
E-post: info@betterhelp.se
Brev: Box 2304, 10317 Stockholm
Besök: Prästgatan 9, Gamla Stan, Stockholm.